Etiket "RNA"

0

Kromatinin işlevi nedir?

by 22 Şubat 2019

Vücudunuzdaki  genetik özellikler uzak atalarınızdan miras kalmıştır; kırılmamış nesiller dizisinden milyonlarca yıl geriye doğru.  İnsan ve devam eden diğer yaşam formlarının devamlılığı, her nesilde, sonraki nesiller tarafından miras alınan DNA ( Deoksiribonükleik Asit ) formunda paketlenen genetik materyal nedeniyle mümkündür. Bu DNA, son ayrıntısına kadar bütün bir

0

Purin ve Pirimidin nedir?

by 22 Şubat 2019

Bu yazıda purinlerin ve pirimidinlerin kimyasal özellikleri, yapıları ve işlevleri ve bu yapılara dair  ilginç gerçekler anlatılmaktadır. Purinler ve pirimidinler, genomların planları olan DNA ve RNA’nın önemli bir bölümünü oluşturur. Nükleotidler arasındaki baz eşleşmesi, kimyasal reaksiyonlarda çok önemli bir rol

0

DNA nedir?

by 24 Eylül 2018

Deoksiribonükleik asit (DNA), canlı olan her organizmanın hücresinde yer alan bir nükleik asit türüdür. Bir organizmanın nasıl gelişim göstereceğini ve genetik materyalini kodladığı için ona bilim çevrelerince “yaşamın yapı taşı” ismi verilmiştir. DNA ana organizmaya ait genetik planları korumak dışında

0

Nükleotid nedir?

by 24 Eylül 2018

Nükleotid , RNA ve DNA‘nın kritik bölümlerini oluşturun yapılardır. Bu özelliklerinden ötürü yeryüzündeki tüm canlılar için oldukça önemli yapılardır. Oldukça özel olan bu moleküller vücuttaki önemli enzim reaksiyonlarında, kimyasal enerjinin üretiminde ve hücrelerin kendi aralarında haberleşmesinde rol oynarlar. Bir çok bilim

menu
menu