Etiket "makine öğrenmesi"

0

Kümeleme (Clustering) analizi nedir?

by 28 Aralık 2018

Kümeleme analizi  bir veri kümesindeki bilgileri belirli yakınlık kriterlerine göre gruplara ayırma işlemidir. Bu grupların her birine “küme” adı verilir. Kümeleme analizine kısaca “kümeleme” adı verilir. Kümeleme işleminde küme içindeki elemanların benzerliği fazla, kümeler arası benzerlik ise az olmalıdır. Kümeleme

0

Denetimli ve Denetimsiz Öğrenme

by 28 Aralık 2018

Makine öğrenmesi konusunda iki tür öğrenme yönteminden bahsedebiliriz: denetimli ve denetimsiz öğrenme. Denetimli öğrenme Denetimli öğrenmede, algılanan algoritmalar, algoritma eğitimi sırasında tahminlerin doğruluğu hakkında geri bildirim sağlamanın yanı sıra, hem girdi hem de istenen çıktıyı sağlamak için makine öğrenim becerileri ile bir veri bilimcisi

0

Makine Öğrenmesi (Machine Learning) nedir?

by 29 Ekim 2018

Makine Öğrenmesi Nedir? Makine Öğrenmesi, bilgisayarlar için tıpkı insanlar gibi bir süreç içerisinde öğrenme yeteneği kazandırmayı, otonom bir şekilde hareket etmesini sağlamayı, gözlemler ve gerçek dünya etkileşimlerinden yararlanarak veri ve bilgileri besleyerek geliştirmeyi esas alan bir bilimdir. Başka bir tabirle

menu
menu