Pamukkale Traventenleri ve Hierapolis Antik Kenti

Pamukkale Traventenleri ve Hierapolis Antik Kenti

Pek çoğumuz pamuk gibi gözüken bu doğal mirasın nasıl oluştuğunu merak etmişizdir. Pamukkale traventenleri Denizli ili sınırları içerisinde yer alır. Unesco tarafından koruma altına alınan bu doğal miras, önemli bir turizm merkezidir. Bölgedeki kayaçlara baktığımız zaman çok fazla kireç taşı ve traventen taşına rastlarız. İlaveten bölgede çok fazla aktif fay da bulunuyor.

 

Pamukkale Traventenleri Havuzlar

 

Sahada fay hatlarının bulunması ve suların bu fay hatları tarafında ısıtılmasıyla bir sıcak su potansiyelini oluşmasını sağlamıştır. Yani bu bölge aynı zaman da bir kaplıca bölgesidir. Suların sıcaklığı oldukça yüksektir. Bu tür sıcak su kaynaklarına ” fay kaynakları” denir. Bölgenin coğrafi yapısını incelediğimiz zaman eğimli bir doğrultuda uzanmış olduğunu görürüz. Sıcaklık derecesi oldukça yüksek olan sular eğim doğrultusun da hareket ederek traventen yataklarına doğru ilerler. Sıcak sular buradaki kayaların çökmesine sebep olurlar.

 

Traventen Küp Taşı

 

Bu sıcak sular içinde çok fazla kalsiyum ve karbonhirat bulunmaktadır. Su çıktığında havayla iletişimi geçtiği için karbondioksit ve karbonmonoksit uçar. Bunların uçmasıyla travertenler üzerinde kalsiyum karbonat birikir. Bu birikin maddeler renk olarak beyazdır. Zamanla üstü üste ve eğim doğrultusunda birikir , sertleşirler. Aldıkları şekil pamuk gibi gözükür.  Uzun yıllar boyunca maddelerin birikmesiyle Pamukkale oluşmuştur.

 

Pamukkkele Duvarlar

 

Traventen taşı içinde çok fazla canlı kalıntısı bulundurur. Bu kalıntılar çürüyüp yok 0lduğun da delikli bir özellik kazanır.Ayrıca bölgede çok fazla fosil yatakları da mevcuttur. Pamukkle sadece doğal bir alan değildir. Tarihte bir çok medeniyet bu termal kaynakların etrafına yerleşmiş şehirler kurmuşlardır. Bu şehirlerden en gelişmişi ve Pamukkaleyle birleşik olan  Hireapolis Antik Kentidir. Arkeologlar bu kente ” Kutsal Kent ” diyorlar. Kentle ilgili ilk bilgileri Anadolu’nun eski coğrafyacılarından olan Strabon ‘dan alıyoruz. Antik coğrafyacı Strabon ile Ptolemaios verdikleri bilgilerde, Karia bölgesine sınır olan Laodikeia ve Tripolis kentlerine yakınlığı ile Hierapolisin bir Frigya kenti olduğunu ileri sürerler. Antik kaynaklarda, kentin Hellenistik dönem öncesi adı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Hierapolis olarak adlandırılmadan önce kentte bir yaşamın var olduğunu Ana Tanrıça kültünden dolayı biliyoruz.

 

Amfi Tiyatro

Kentin kuran kişinin Bergama Kralı II. Eumenes tarafından MÖ. II. YY. başlarında kurulduğu ve Bergamanın efsanevi kurucusu Telephosun karısı Amazonlar kraliçesi Hieradan dolayı, Hierapolis adını aldığı bilinmektedir. Bu kent MS 60 yılında Roma  İmparatoru Neron döneminde büyük bir depreme uğramıştır. Fakat özgün mimarisini korumuştur. Bu kentte çok fazla tapınak bulunmaktadır.

 

Apollo Kutsal Alanı

 

Kentte dikkat çeken bir özellik ise su kanallarının varlığıdır. Yani sıcak suyu kentin her yerine taşımışlardır. Kısacası bu kent bir mimarlık ve mühendislik harikasıdır.

Su Kanalları

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu