Nükleotid nedir?

Nükleotid nedir?

Nükleotid , RNA ve DNA‘nın kritik bölümlerini oluşturun yapılardır. Bu özelliklerinden ötürü yeryüzündeki tüm canlılar için oldukça önemli yapılardır. Oldukça özel olan bu moleküller vücuttaki önemli enzim reaksiyonlarında, kimyasal enerjinin üretiminde ve hücrelerin kendi aralarında haberleşmesinde rol oynarlar. Bir çok bilim insanı bu özel yapılar üzerinde çalışmakta, onları tanımlamakta ve kimyasal yapılarını incelemektedirler.

Nükleotidin oluşumu:

Nükleotidin oluşması için üç ayrı molekül bir araya gelir. Birincisi, purin veya pirimidin bileşiği olabilen bir bazdır. Baz , Baz bir nükleosit oluşturabilmek için beş karbon atomuna sahip bir şeker olan pentoza bağlanır. Nükleosit, sonraki süreçte bir nükleotid oluşturur ve fosfat grubu ile birleşir. RNA durumunda bu şeker ribonükleotid oluşturan bir riboz şekeridir. DNA’da ise kullanılan şeker bir deoksiribonükleotid oluşturan bir deoksiriboz şekeridir.

 

Nükleotidler; Fosfat, Deoksiriboz şekeri ve bir organik bazın aralarında bağ kurmaları sonucu oluşur.

 

Nükleotitler ve DNA-RNA:

Nükleotidler bir araya gelip bağ yaptıklarında polimer türü olan nükleik asiti oluştururlar. DNA ve RNA içerisindeki kimyasal bağlar merdiven şeklindeki ünlü DNA sarmalını yani nükleik asit zincirlerini oluşturur. Nükleotidlerin her birinin kimyasal yapısı hangi nükleotidin sarmal boyunca nereye bağlanacağını belirler ve bu oldukça önemli bir özelliktir. Sarmalda basamak oluşturan her nükleotid seti bir baz çiftidir. Her bireysel organizma genetik kodunda milyarlarca baz çiftine sahiptir.

Nükleotidler , amino asitlerle beraber genetik kodun temelini oluşturduğu için oldukça hayati öneme sahiptir ve hayatın yapı taşı olarak bilinirler. Nükleik asitler eğer DNA formundaysa RNA kopyası oluşturmak amacıyla transkripsiyon ismiyle bilinen bir dizi işleme tabi tutulabilir. RNA kopyası ise  vücut tarafından üretilen bir çok protein türünün üretimine yön verir. Bu proteinler vücuttaki rutin ve günlük biyokimyasal süreçlerde ve organizmanın temelinde yer alan yapılarda kullanılırlar. Genler , bir yumurta döllendiğinde ve hücreleri bölünmeye başladığında aktif hale geçen proteinleri üretirler.

 

Nükleotidin yapısı

 

 

Nükleotidler üzerinde yapılan araştırmalar; vücutta bulunan çeşitli nükleotidlerin yapısını, işlevini , görevlerini tanımlayabilmek için patolojiler ve doğal fenomenlerle bağlantılı olabilecek nükleotidlerin varyasyonlarını belirlemek içindir. Örnek verecek olursak nükleotidlerin üretiminde oluşan bazı hatalar, genetik kodun bazı kısımlarına zarar veren DNA’nın kopyalanma sürecindeki enterferans kaynaklı genetik mutasyonlara sebep olabilir. Günümüzde bir çok araştırmacı üzerinde çalıştıkları nükleotidlerin modellerini yapmak için oldukça karmaşık bilgisayar modelleme sistemlerini kullanırlar.

 

Nükleotidlerin dizilimi

 

 

Başlık Kategorisi

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu