Mitoloji nedir?

Mitoloji nedir?

Mitoloji bir bilimdir ve toplumsal efsaneleri inceler. Mitoloji, belirli bir kültürden veya toplumdan mitlerin toplanmasına yardımcı olmak için kullanılır. Mit kelimesi, Yunanca mythos kelimesinden gelir, yani hikaye veya efsane anlamına gelir. Efsaneler, eski insanlar tarafından, dünyanın anlamadıkları yönlerini açıklamak için yaratılmış anlatılardır. Doğal ve doğaüstü olaylar, evrenin yaratılması ve bazı eski kültürel yapılar mitolojinin açıklamaya çalıştığı konulardır. Mitolojide genelde, açıklanamayan olgular yani olaylar, tanrıların veya diğer doğaüstü figürlerin eylemlerine bağlanır.

Farklı kültürlerde yaratılış mitleri nelerdir?

Yaratılış hikayeleri, evrenin varlığını açıklamaya çalışan bir tür mitoloji türüdür. Bu anlatılar hemen hemen her toplumda görülür.Dünyayı ve içindeki insanları yaratan bir tanrı veya tanrı grubunun eylemlerini içerir. Mesela Hristiyanlık’taki yaratılış kitabı İncil’de, Tanrı’nın Dünya’yı nasıl yarattığının öyküsü anlatılır ve daha sonra ilk erkek ve kadının nasıl yaratıldığından bahseder. Eski Mısır’daki yaratılış mitinde, evren kaos’un kara sularıyla doluydu ve Nil nehrinin taşmasıyla ilk tanrı Re-Atum ortaya çıktı, Re-Atum erkekti ve erkekliğinden Şu ve Tefnutu yarattı. Şu ve Tefnut’un iki çocuğu gök ve yer olarak geçer ve bu iki çocuk doğduğunda Dünya’da onlarla beraber yaratılmıştır. İnsanlarda Re-Atum’un gözyaşlarından oluşmuştur. Avustralya’daki Aborjin halkları arasındaki yaratılış mitolojisi, ilk hayvan ve insan popülasyonunun yanı sıra Dünya’yı doğuran bir gökkuşağı yılanının hikayesine dayanır.

 

Yunan tanrıları

Doğa olaylarındaki mitler nelerdir?

Eski toplumlar, doğa olayları gibi, dünyalarının diğer yönlerini açıklamak için mitolojiyi yaratmıştır. Yunanlılar, güneşin gökyüzündeki yolunun, savaş arabasını süren güneş tanrısı olarak adlandırılan tanrı Apollonun yolu olduğuna inanıyorlardı. Benzer şekilde, depremler ve fırtınalı denizler gibi doğal afetlerin, okyanusun tanrısı olan Yunan tanrısı Poseidon’dan kaynaklandığı söylenirdi. İskandinav mitolojisinde öfkesi doğal afetlere ve yıkıma neden olan göklerin tanrısı Thor’du. Yeni Zelanda’da, Maoriler yani yerliler, sabahları çiğ düşmesini, Dünya tanrıçası olan Papa’dan ayrılan cennet tanrısı Rangi’nin gözyaşlarına bağladı.

Mitolojide birçok insan yapımı tören ve bayramın kökleri vardır. Güneş sistemindeki gezegenlerlerle birlikte haftanın günlerinin İngilizce isimleri eski tanrıların ve tanrıçaların isimlerinden gelmiştir. Çocuklar için giyinmek ve oyun oynamak için popüler bir tatil olan ve yurtdışında kutlanan Cadılar Bayramı, insan ve manevi dünyalar arasındaki sınırların gevşetildiği ve normal davranış kurallarının uygulanmadığı bir Celtic festivali olarak başlamıştır.

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu