Meteoroloji Nedir?

Meteoroloji Nedir?

Mereoroloji; Atmosfer’i, Atmosfer’de meydana gelen olayları ve Atmosfer’de meydana gelen Atmosferik etkileri inceleyen bilim dalıdır. Atmosfer, bir gezegeni çevreleyen fiziki ortamın  gaz tabakasıdır. 3 boyutta bir gezegeni çevreler. Atmosfer’deki bu gaz tabakasının kalınlığı yer yer farklı değerde olup ortalama 100 ile 125 Km arasında bir değere sahiptir. Atmosfer tabakasının uzaya doğru genişlemesini önleyen etki ise Dünya’nın yer çekimi  kuvvetidir.

Meteoroloji, Atmosfer Bilimi’nin bir alt dalı olup bu bilimin tüm çalışmalarını kapsar. Klimatoloji ve havacılık da yine bu bilimin alt dalı niteliğindedir. Meteoroloji Atmosfer’in bir alt dalı olmasına rağmen sadece Atmosfer’in bir tabakası olan Troposfer üzerinde incelemeler yapar. Hava olayları, bu alt tabaka olan Troposfer’de meydana gelmektedir.

 

Birçok hava olayı Atmosfer’in bir katmanı olan Troposfer’de meydana gelmektedir.

 

Meteorologlar, hava şartlarını gözlemleyebilmek, açıklayabilmek ve tahmin edebilmek için bilimsel yöntemlere başvururlar. Bu bağlamda genellikle astronomik çalışmalara ve hava tahminlerine başvururlar. Araştırmalarını da alt alanlar şeklinde gerçekleştirip farklı alanlarda daha detaylı inceleme ve bilgi sunma olanağı sağlarlar. Bu alt alanlarda bazıları; iklim modellemesi, uzaktan algılama, hava kalitesi, atmosferik fizik ve iklim değişikliği şeklindedir.

 

Meteoroloji verileri elde etmek için kullanılan hava balonları

 

Hem Dünya üzerindeki hem de Dünya yüzeyindeki atmosferik hava koşulları; hava istasyonları, gemiler, şamandıralar, uçaklar, radarlar, hava balonları ve uydular yardımıyla tespit edilir. Tespit edilen veriler dünya çapında bu verileri analiz eden bilgi merkezlerine aktarılır. Analizler, bu verileri atmosferin gelecekteki durumunu tespit eden ve modelleyen bilgisayarlara ve insanlara bildirilmek üzere bölgesel hava merkezlerine aktarılır.

 

Hava istasyonları ve uydular yardımıyla daha doğru Meteorolojik veriler elde edebiliriz.

 

Günümüzde Meteoroloji

Bugünün meteorologları, hava sistemlerini inceleme, tahmin etme, tanımlama ve aktarma hususlarında bir çok teknolojik cihaz, araç, sistem ve ekipmana sahiptirler. Bütün bu araştırma, inceleme, tahmin etme ve aktarma gereçleri aynı amaç doğrultusunda kullanılıp daha net bilgiler elde edilmiş olmaktadır. Doğru bilgiler de sıfırdan çalışmayı önleyip doğruluk hususunda sağlam adımlar atılmasını sağlamaktadır.

 

Uzaydaki uydu istasyonlar ve uydular sayesinde anlık, hızlı ve daha doğru hava tahmin raporlarına erişebiliriz.

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu