Mete Han Kimdir?

Mete Han Kimdir?

Metehan Büyük Hun İmparatorluğunun kurucusu olan Teoman Hanın oğludur. Türk tarihinde , Türk obalarını tek çatı altında toplayan ilk hükümdardır. Çin Seddi’ni aşabilen ilk Türk hükümdar olan Metehan, hükümdarlığı süresince Büyük Okyanus’tan Hazar’a, Keşmir’den Kuzey Sibirya’ya kadar bütün Asya’nın hâkimi olmuştur. Metehan’ın doğduğu yer tam olarak bilinmemektedir, fakat M.Ö. 209 yılında tahta geçtiği, 35 yıl boyunca imparatorluğunun başında kaldığı ve M.Ö. 174 yılında vefat ettiği bilinmektedir.

 

Mete Han Tasviri

 

Çin kaynaklarına göre Teoman Han Metehan’ın üvey annesi Yenişi’nin oğlunu tahta çıkarmak istiyordu. Hanlar ve boy beyleri bu duruma karşı çıkmıştır. Töreler gereği tahta Türk anneden doğma birisi çıkması gerekiyordu. Teoman, son karısı olan Çinli hatunun Metehan’ı kötülemesi sonucunda dolduruşa gelmiş ve eşi Yenisi’nin oğlunu tahta geçirmek isteyerek veliaht tayin etmiştir. Bu durumdan rahatsız olan Metehan üvey annesinin oyunları neticesinde Yuezhi’ler tarafından rehin alınmıştır. Metehan’ın Yuezhi’lere sığındığını düşünen ve duruma sinirlenen Teoman hemen Yuezhi’lere savaş ilan ederek Metehan’ı öldürtmek istemiştir. Metehan, babası Teoman’ın Yuezhi topraklarına girmeden kaçarak kurtulmuştur. Bu başarısı ve Yuezhi’lerin mağlup edilmesinden dolayı Teoman Metehan’a 10000 kişilik bir ordu vermiştir.

 

Çin Seddi

 

Metehan bu orduyla bir av sırasında abasını oklatarak öldürüp tahta geçmiştir. Tarihte bilinen çavuş oku yani ıslıklı oku Metehan bulmuştur. Metehan’ın çocukluğundan beri oynadığı Hedefe Çevirme oyununun, onun tahta geçmesini sağladığı bazı Çin kaynaklarında anlatılmaktadır. Bu oyuna göre Metehan okunu bir yöne doğrulttuğunda, ordusundaki tüm okçular, hemen o hedefe doğru nişan alıp ateş ederler ve hedefi yok ederlermiş. Yine bir gün okunu en sevdiği atına çevirmiştir. Askerlerinden bazıları tereddüt etmiş ve oklarını Metehan’ın atının üzerine doğrultmamışlardır. Bunun üzerine Metehan hemen okunu tereddüt eden askerlerin üzerine doğrultmuştur. Bunu gören diğer okçular hemen nişan alıp ateş ederek tereddüt eden diğer askerleri öldürmüşlerdir. Bu hareketi ile mutlak itaat kavramını ordusuna aşılayan Metehan, zamanı geldiğinde 10000 kişilik askeri ile birlikte okunu babasına doğru çevirmiş ve mutlak sonuç kaçınılmaz olmuştur.

 

Çavuş (Islıklı ) Ok

 

Metehan orduda onluk sistemi bulup kullanan ilk kişidir. Günümüzde Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yılı Metehan’ın tahta geçtiği MÖ. 209 yılı olarak kabul edilmektedir. Ordusunu kurduktan sonra Metehan ilk olarak Türk boylarının bir araya getirmiştir. Türklerin akrabası olan Tunguzlar ve Moğolları birleştirerek büyük bir ordu kurmuştur. Metehan zamanında ülke sınırları Kuzeyde Sibirya, Batıda Hazar Denizi ve Güneyde Hindistan’a kadar olan bütün Asya topraklarını içine almıştır. Daha sonra Çin üzerine harekete geçen Metehan önündeki engelleri sırasıyla aşarak Çin’e doğru yaklaşmıştır. Çin bu durumdan korkarak Çin Seddi’ni inşa etmiş, rahat bir şekilde yaşamaya başlamışlar. Metehan ise 320.000 kişilik bir orduyla duvarı aşıp Pteng Şehrini kuşatmıştır. Kuşatmayı kaldıramayan Çin kuzey vilayetleri Türklere vererek , vergi vermeyi kabul etmiştir.

 

Büyük Hun İmparatorluğu Bayrağı

 

Metehan daha sonra geçmişte ülkesinden toprak talebinde bulunan doğu komşuları Donghu üzerine harekete geçmiştir. Donghuları ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Donghular Metehan’ın baskısına dayanamayıp anlaşma yapmak zorunda kalmışlardır. Donghuları yıllık sığır, at ve deveden oluşan vergilere bağlayan Metehan, MÖ 208 yılında Donghuları egemenliği altına almıştır.

 

Büyük Hun İmparatorluğu Haritası

 

Sırasıyla Metehan Tunguzları, Yüeçileri, Ordos Bölgesini, Altay Kavimlerini egemenliği altına almıştır. Oğuz Kaan destanı Metehan’ın zaferlerinden bahseder. Türklerin en ünlü destanıdır. Metehan hayatı boyunca hudutlarının emniyetini sağlamıştır. Yapmış olduğu bir çok fethin yanı sıra  devleti de teşkilatlandırmıştır. Milattan önce 174 yılında vefat eden Metehan’ın yerine, Çin kaynaklarında adı “Ki-yo” olarak bilinen oğlu, Kiyükhan (Gökhan) geçmiştir.

Başlık Kategorisi

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu