Mayoz ve Mitoz Bölünme Nedir?

Mayoz ve Mitoz Bölünme Nedir?

Bitkisel türlerin çoğuna bakıldığında bu türlerin gelişimi, diploid hücrelerin ve haploid hücrelerin çoğalmasını yani sırasıyla zigotun çimlenmesinden ve mayoz sporlarının art arda çoğalmasını ifade eder. Bu döngü iki fazlı ya da digenetik olarak adlandırılır.

Değişen iki tane organizma vardır. Bunlardan ilki mayoz sporlarını (sporofit) üreten diploidtir. Diğeri ise haploiddir (gamete, gametofit olarak adlandırılır). Bu faz değişimi mitoz ve mayoz bölünmeden sonra gerçekleşir.

Mitoz Bölünme Nedir?

Mitoz tam hücrelerin çoğalmasına izin verir. Hücreler mitoza girdikten sonra moleküllerin çoğu hala hücrelerin içerisindedir. Bu yapısal değişimin sebebi ise önceki hücre yapısındaki moleküllerin moleküler yapısı veya biyokimyasal dönüşümlerinin mimarisindeki prensip olarak yeniden çalışmasıdır.

Mitoz sürekli ortaya çıkar fakat kademelere ayrılabilir  Bu kademeler 5 adımdan oluşur ve bunlar:

  • İnterfaz: Kromatin iplikler spiral şeklinde kıvrılıp, kısalıp, kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Kromozomlar kendilerini yoğunlaştırır ve çekirdeğinde görünür hale gelir.
  • Profaz: Çekirdek zarı kendini böler. Yoğunlaştırılmış kromozomlar mitotik iğ ipliklerle birleşir ve kutuplara doğru yönelirler.
  • Metafaz: Kromozomlar yoğunluğu maksimuma ulaşır ve bölünmeye hazır olduğu evredir.
  • Anafaz: Kromotitler iki özdeş paydaya ayrılır ve kutuplara doğru yönelirler.
  • Telefaz: İki yeni çekirdek kutuplara yerleşen iki kromotit ayrımı etrafında oluşturulur.

Bütün adımlar alttaki figürde gösterilmiştir.

 

Mitoz Bölünme

 

Mayoz Bölünme Nedir?

Mayoz bölünme bir hücrenin iki kez ikiye bölünüp dört hücre oluşturmasıdır. Bu hücreler bölündüğü hücrenin yarı genetik kodunu barındırır. Bu hücreler biz insanların üreme hücreleridir örneğin, erkeklerde sperm, dişilerde yumurtalardır.

Mayoz bölünme 9 adımda incelenir. Bunlar interfaz, profaz I, metafaz I, anafaz I, telefaz I ve profaz II, metafaz II, anafaz II, telefaz II’ dır.

  • Mayoz bölünme sırasında bir ana hücre ikiye bölünür ve sonrasında tekrar ikiye bölünür ve 4 hücre oluşturur.
  • Bu dört hücre ana hücrenin kromozom sayısının yarısı kadar kromozoma sahiptir ve haploid olarak isimlendirilirler.
  • Mayoz bölünme bizlerin üreme hücresini oluşturur.

Mayoz bölünmenin safhaları mitoz bölünme ile aynıdır fakat ikinci bölünme sırasında, hazırlık evresi olan interfaz gerçekleşmez. Adımlar aşağıdaki figürde gösterilmiştir.

 

Mayoz Bölünme

 

Sitodiese hayvanlar ve bitkiler arasında farklıdır. Bitkisel hücrelere bakıldığında, ana hücrenin kromoplazmasını iki parçaya ayıran özel yapıların düzenlenmesi vardır. Bu düzenleme anafazın sonunda başlar ve hücrenin ekvator bölgesinde gerçekleşir. Golgi cisimciği birleşitirildiği sırada phragmoplast oluşturulur. Bu yapı hücrenin merkezinde başlar ve çevreye doğru ilerler. İki yeni hücre arasındaki iletimi sağlar.

 

Başlık Kategorisi
İlgili etiketler

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu