MATLAB’ta dizi(array) tanımlama

MATLAB’ta dizi(array) tanımlama

MATLAB’ta basit bir array’in tanımlanma işlemi bir kaç şekilde gerçekleştirilebilir. Bunları aşağıdaki yöntemlerle ifade edebiliriz.

Basit bir dizi tanımlamak için;

şeklinde veya

şeklinde bir yol izlenebilir.

Yine belirli bir “x” sayısından “y” sayısına kadar birer birer artan bir array tanımlamak için şu iki yöntem uygulanabilir:

İkinci olarak da bu artış miktarı program satırı içerisinde şu şekilde ifade edilebilir:

Yine bu yöntemden yola çıkarak farklı artış miktarına sahip array’ler de tanımlanabilir. Örneğin “0”dan başlayıp “150”ye kadar elamanlarını “5” artış miktarıyla oluşturan bir “k” array’i tanımlamak için şu yol izlenebilir:

Benzer şekilde artış miktarının farklı değerlerde olduğu bir kaç örnek oluşturulabilir.

Bir array içerisinde matris tanımlamak mümkündür. Örneğin önceki örneklerdeki “1”den “9” a kadar birer birer artan array’i 3×3’lük bir matris şeklinde şu iki şekilde ifade edebiliriz:

veya

Bu program satırları çalıştırıldığında ilk satırı “1 2 3”, ikinci satırı “4 5 6” ve üçüncü satırı “7 8 9” şeklinde bir 3×3’lük matrisi Command  Window’da görürüz.

Bir array içerisindeki elemanların sayısını öğrenmek için “lenght” komutunu kullanırız. Program içerisinde bu işlem gerçekleştirilecek olursa rastgele tanımladığımız “k” ve “m” array’lerinin elaman sayılarını aşağıdaki şekilde öğrenebiliriz.

Yukarıdaki program satıları çalıştırıldığında Command Window ekranında iki tane “ans” değeri görülecektir(ans = 9

ans = 14) . Hangi değerin hangi array’e ait olduğunu öğrenmek için bir belirtme işlemi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bunun için “disp” komutu kullanılabilir. “disp” komutu sayesinde hangi “ans” değerinin hangi array’e ait olduğunu şu şekilde tespit edebiliriz:

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu