Kromozom nedir?

Kromozom nedir?

Kromozom yaşamak için gerekli olan yapı taşlarını içeren deoksiribonükleik asit (DNA) çubuklarıdır. Vücuttaki genetik materyallerden birisidir. DNA canlılar hakkında önemli bilgileri tutar ve organizma büyüdükçe onun günlük görevlerini yönetmesine ve yönlendirmesine yardımcı olur. Kromozomlar bu DNA’ların kopyalarını çoğaltma görevinin yanı sıra bu önemli genetik materyalin depolanması görevinide üstlenirler. Kromozomlar cinsel üreme de önemli rol oynarlar. Çünkü bir organizmanın sahip olduğu genetik materyali doğacak yeni nesillere aktarırlar.

Hücre çekirdeğine sahip olan Ökaryotlarda kromozomlar çekirdeğin içinde yer alır. Bu organizmaların bir çoğu çift olarak gelen bir dizi kromozom içerir.Yapısal hücrelerde ise her bir hücre yapısı kromozom setinin tamamlandığını belirten , diploid form olarakta bilinen bir kromozom setini içerisinde muhafaza eder. Yumurta yada sperm gibi cinsel üreme görevini için olan hücre yapılarında her bir hücre üst organizmaya ait genetik materyalin yarısına sahiptir ve haploid formunda muhafaza edilir. Ebeveynlerin genlerinin yarısının sonraki nesillere aktarılmasını sağlar.

Telomer nedir?

Her kromozomun uçlarından birisi kromozomu olası bir hasara karşı koruyan ve kendisini tekrarlayan bir DNA dizisi olan telomer ile kaplanmıştır. Bilim insanları bazen bir organizma hakkında önemli bilgiler elde etmek amacı ile telomerleri incelerler. Çünkü telomerler zamana bağlı olarak değişirler ve bu değişimin yaşlanma ile ilgili olduğu düşünülür. Kromozomlar kopyalama işlemi için bölünmeye uğrarlar.Telomerler ise tüm önemli genetik materyallerin kopyalanmasını sağlarlar.

Hücre bölünmesi ve kromozomların bölünmedeki rolü nedir?

Bir hücre bölündüğünde içerisindeki kromozomlarda buna paralel olarak çoğaltılır. Mitozda yani normal hücre bölünmesinde kromozomlar sürecin sonunda çiftleşen kopyalarını yaparlar ve diploid kromozoma sahip iki hücre ortaya çıkar. Hücreler üremek için gerekli materyali oluşturmak amacıyla bölündüğünde(meiosis süreci) her bir bölüm haploid kromozom seti içeren dört hücre oluşturur. Bu hücrelere gamet denir. Gametler birleştiğinde yeni bir organizma oluşturmak için yeterli olan genetik materyalleri içerirler.

Kromozom anomalileri nelerdir?

İnsanlarda normal kromozom sayısı 46’dır. 23 çiftten oluşur. Her bir kromozom çifti farklı bir bilgi saklar ve bir kromozomun hasara uğraması ana organizma açısından çok ciddi sorunlar oluşturabilir. Bu hatalara sebep olan şey genellikle hücre bölünmesidir. Bu hatalar kromozomlarda genetik materyal boşluklarına sebep olur. Bazı durumlarda çok kromozomluluk (Aneuploidy) durumu ortaya çıkabilir. Üreme hücrelerinde normalden fazla kromozom olması oldukça önemli sorunlar ortaya çıkarabilir.

 

 

 

 

 

 

 

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu