Klimatoloji Nedir?

Klimatoloji Nedir?

Klimatoloji, iklim bilimidir. İklim, tahmin edilen hava koşullarının belirli bir süre gözlenmesi sonrasında elde edilen hava durumu bilgilerinin bir sürece yayılmasıdır. Yani iklim, hava durumu değerlerinin benzer olduğu, sonuçların yakın olduğu günlerden oluşan bir süreçtir. Hava durumu ise bir bölgenin günlük tahmini özelliğini taşır. Uzan ve belirsiz bir süreçteki hava durumu bir bölgenin(alanın) iklimini tahmin etmeyi sağlar.

 

Klimatoloji(İklim Bilimi)

 

Klimatoloji, genel olarak Fizik, Coğrafya, Astronomi ve Jeoloji’nin alt dalı olarak kabul edilir. Oşinografi ve Biyocoğrafya da Klimatoloji’nin birer alt alanı niteliği taşır.

Klimatoloji  hangi alanlarda çalışır?

Klimatoloji; atmosferik sınır tabakası, dolaşım modelleri, Dünya’daki ısı transferi, atmosfer ve toprak yüzeyi ile okyanus etkileşimi, arazi kullanımı ve topoğrafya gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır.

 

Klimatoloji, iklim değişiklerini basit bir şekilde not alan sistemden bilimsel bir yönteme kadar evrimleşmiştir.

 

Bilimsel doğa ve Klimatoloji’nin kapsamı

Klimatoloji, basit bir not tutma kültüründen karmaşık bilimsel ve güncel pratik alana dönüşmüştür. Bilim; sürekli araştırma, sistematik yöntemler, güncel bilgilerin ve incelemelerin değerlendirilmesi, gözlem yoluyla elde edilen kesin bilgiler ve teoriler olarak tanımlanmaktadır. Klimatoloji, bu nedenle bilimin bütün çalışma sistemini inceleyen, kendisinde barındıran bir bilimsel yöntemdir.

İklimsel modellemelerin elde edilebilmesi için yukarıda bahsedilen bilime dair hususların dışında iklim araştırmalarında çeşitli ölçekler ve göstergeler kullanılmaktadır. Klimatoloji,  sadece bir bölgenin iklimiyle ilgilenmekle kalmaz o bölgedeki iklim dalgalanmasının nedenlerini, insanların iklim üzerindeki değişimlere nasıl neden olabildiğini, benzer şekilde iklimin insanlar üzerinde nasıl değişimlere neden olduğunu ve iklimi bir bütün halinde inceler.

Klimatoloji’nin Alt Alanları

İnceleme ve uzmanlık alanlarına göre Klimatoloji şu alt alanlara ayrılmaktadır:

  • Paleoklimatoloji
  • Paleotempestoloji
  • Tarihsel Klimatoloji
  • Metroloji
  • Biyoklimatoloji

Paleoklimatoloji, ağaç halkalarını ve buz çekirdeklerini inceleyerek geçmişe dair iklim modelleri belirlenmesi hususunda çalışmalar yapmaktadır. Paleotempestoloji, geçmiş süreçlerde meydana gelen kasırgaların iklime etkilerinin ve bu kasırgaların meydana gelme sıklığının ve zamanının belirlenmesi hususunda çalışmalar yapmaktadır. Tarihsel Klimatoloji, bir bölgedeki antik kalıntılar ve yapılar üzerindeki incelemeleriyle geçmiş yıllara ait iklim bilgilerinin belirlenmesi hususunda çalışmalar yapmaktadır. Genellikle iklim bilimi olan Meteoroloji ile karıştırılan Metroloji ise hava ile ilgilenmektedir ve bir hafta veya bir ay gibi süreçler arasındaki havanın değişiminin belirlenmesi hususunda çalışmalar yapmaktadır. Biyoklimatoloji ise iklimin ve iklimin değişen etkisinin yaşayan ve yaşantısı iklimden ötürü son bulan canlılar üzerinde araştırmalarını gerçekleştirmektedir.

 

Klimatoloji’nin bir alt alanı olan Paleotempestoloji kasırgaları inceler.

 

Klimatoloji’nin Önemi Nedir?

Klimatoloji, bir bölgenin ikliminin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Belirlenen iklim modeli, o bölgede gerçekleştirilecek olan ekonomik faaliyetlerinde bir yönlendiricisi olma hususunda önemlidir. Bölgenin sulak veya kurak olarak tespit edilen yapısı tarım faaliyetleri ve üretilecek ürünün türü açısından önem taşımaktadır. İnsanların yerleşim alanı olarak arazi seçimlerinde de önemli rol oynar. Alt yapı çalışmalarının yapılacağı alanların belirlenmesi hususunda Klimatoloji verileri yine önemli bir etkiye sahiptir. İklim koşullarına göre yapılan inşaların yapı malzemesinden zemininin yapısına kadar belirlenme işleminde yine Klimatoloji verileri önem taşımaktadır.

 

Başlık Kategorisi

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu