Kimyasal Bağlar ve Çeşitleri Nelerdir?

Kimyasal Bağlar ve Çeşitleri Nelerdir?

Kimyasal bağlar 2′ ye ayrılırlar.

 1. İyonik Bağlar
 2. Kovalent Bağlar

İyonik Bağlar

 • İyonik bağlarda ametal metal birleşiminden oluşur.
 • Elektron alışverişi ile gerçekleşir.
 • Tuz (NaCl) en güzel örnektir. Sodyum metali ile  klor ametalinin birleşimi.

Sodyumun 11 elektronu vardır. Son yörüngesinde 1 elektron bulundurur. (2,8,1)

Klorun ise 17 elektronu vardır. Son yörüngesinde 7 elektron bulundurur. (2,8.7)

Sodyum son yörüngesinde ki elektronu klor atomuna vererek her iki atomda kararlı hale gelir ve bileşik oluşturur.  Böylelikle sodyum atomu anyon klor atomu katyon olur.

 

Sodyumklorür molekülünde oluşan iyonik bağ sırasındaki elektron alışverişi

 

Kovalent Bağlar

 • Kovalent bağlar ametal ametal birleşiminden oluşur.
 • Elektronun ortaklaşa kullanımı ile gerçekleşir.
 • Atomlar değerlik elektronlarını kullanarak dublet ve oktet yapısına ulaşıp kararlı hale gelmeye çalışırlar.
 • H2 molekülü 2 ametal atom olan hidrojen atomlarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur.

H atomunun son yörüngesinde 1 elektron bulunmaktadır. 2 H atomu elektronlarını ortak kullanarak dublet yapısına ulaşabilirler.

 • 1 bağ oluşur.
 • Bağlayıcı elektron sayısı 2 dir.
 • Ortaklanmamış elektronu sayısı ‘0’ dır.
 • Ortaklanmamış elektron çifti ‘0’ dır.

 

Elektronlarını ortak kullanarak kovalent bağ                           yapan hidrojen atomları

 

Cl atomunun son yörüngesinde ise 7 elektron bulunmaktadır. 2 klor atomu birer elektronlarını ortak kullanarak oktet yapısına ulaşabilirler.

 • Bağ sayısı 1 dir.
 • Bağlayıcı elektron sayısı 2 tür.
 • Ortaklanmamış elektron sayısı 12 dir.
 • Ortaklanmamış elektron çifti 6 çifttir.

 

Diklor molekülünde klor atomlar 1’er elektronlarını ortak kullanarak kovalent bağ oluştururlar ve atomlar oktet yapısına ulaşmış olur.

 

HCl  hidrojenklorür molekülünü inceleyecek olursak,  hidorjenin son yörüngesinde 1 elektron vardır. Klorun son yörüngesinde ise 7 elektronu vardır. Bir elektronu ortaklaşa kullanarak hidrojen dublete klor atomu da oktet yapısına gelebilirler.

 • Bağ sayısı 1 dir.
 • Bağlayıcı elektron sayısı 2 tür.
 • Ortaklanmamış elektron sayısı 6 dir.
 • Ortaklanmamış elektron çifti 3 çifttir.

 

HCl molekülü kovalent bağ yaparak            atomları kararlı hale gelir

 

Kovalent bağlar kendi arasında 2 ye ayrılır.

 • Apolar kovalent bağlar
 • Polar kovalent bağlar

Apolar Kovalent Bağ : Aynı iki ametal atomu arasında elektronun ya da elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşan bağdır.

 • Kutupsuzdur.
 • Kısmi yükler oluşmaz.
 • Moleküller dengelidir.
 • Merkez atomda eşlenmemiş elektron çifti yoktur.

Örneğin: O2 ,H2 ,N2 gibi

Polar Kovalent Bağ : Farklı iki ametal atomu arasında elektronun ya da elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşan bağdır.

 • Kutupludur.
 • Kısmi yükler oluşur.
 • Moleküller dengesizdir.
 • Merkez atomda eşlenmemiş elektron çifti vardır.

Örneğin: H2O, SO2

 

Başlık Kategorisi
İlgili etiketler

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu