Güneş Enerjisi Santrali (GES) Nedir?

Güneş Enerjisi Santrali (GES) Nedir?

Bir güneş enerjisi santrali, güneş ışınlarını kullanarak elerktrik üretmek için kullanılan santraldir. Güneş panelleri, güneş ışığının radyasyonunu kullanarak elektrik üretmesini sağlar. Çoğu güneş santrali, güç rezervuarlarında bulunan suyu ısıtmak için güneş ışınlarının ısı gücünü kullanır. Parabolik oluklar, güneş tablaları ve güneş kuleleri en yaygın kullanılan güneşten enerji elde etme yollarıdır.

Bir güneş enerjisi tesisi, elektrik üretmek için güneşin gücünü kullanır. Güneş radyasyonunu yayar ve güneş panelleri bu radyasyona tepki vermek ve elektriğe dönüştürmek için tasarlanmıştır. Çoğu güneş enerjisi tesisi sıvı ve güç türbinlerinin rezervuarlarını ısıtmak için güneşin termal gücünü kullanır. Parabolik oluklar, güneş tablası enerjileri, güneş enerjisi kuleleri ve  güneş enerjisi santrallerinde elektrik üretmek için kullanılan üç en yaygın güneş termal güç sistemleridir.

Güneş enerji santrallerinin birçoğu jenaratörlerin trübinlerini döndürmek için sıvıların buhar halini kullanır ve bu buharlaştırma işlemi güneş radyasyonu sayesinde gerçekleştirilir. Fosil yakıtlar yakılırken de türbinleri döndürmek için gerekli buhar oluşturulur. Oysa ki güneş ışınlarının radyasyonundan oluşturulan elektrik üretimi çevreye daha az zarar vermektedir ve karbon-free teknolojidir yani sera gazı üretmez.

Güneş Enerjisi Santralleri Çeşitleri Nelerdir?

1980’li yıllarda Kaliforniya’da Mojava çölünde büyük bir alana kurulan güneş santralinde parabolik oluklar kullanılmıştır. Bu santral yenilenebilir enerjinin en çok üretildiği yerdi.  Parabolik oluk sistemleri güneş ışınlarının açısı düzenleyerek tek bir boru üzerine toplayıp boru içindeki sıvının buharlaşmasını sağlar. Bu buharlaşma sonucunda oluşan buhar jeneratör tirübinlerini çevirmek için kullanılır. Majove Çölü’ndeki sistem gibi bazı parabolik oluk sistemlerini kullanan santraller, bulutlu ve güneşin az olduğu günlerde elektrik üretimini dengelemek için fosil yakıt yakma sistemleri de içerirler.

 

Majove çölündeki sistem

 

Güneş tablası enerjisi sistemleri ise güneş ışınlarını izlemek için tasarlanmıştır. Gün içerisinde bu sistemler güneşten gelen ışını en faydalı şekilde kullanmak için güneş toplayıcılarını güneş ışınlarının en verimli olduğu yöne çevirebilmektedir. Güneş enerjisini en verimli şekilde kullanmaya çalışan bu enerji sistemleri ilerindeki sıvıyı sıkıştırıp buharlaştırarak yüksek basınç üretir ve bu basınç sayesinde de jenaratör trübinlerini döndürerek elektrik üretimini sağlar. Parabolik oluklar 750 Fahrenheit’a ulaşabilirken bu güneş tablaları enerji sistemleri yaklaşık olarak 1380 Fahrenheit’a ulaşabilmektedir.

Heliostlar güneşi izlemek için kullanılan düz aynalardır. Bir güneş santrali bir güneş kulesi çevresinde yüzlerce hatta binlerce heliostlar ile kurulabilir. Bu heliostlar, güneş ışınlarını ısı toplama rezervuarı bulunan güneş kulesinin belirli bir bölümüne yöneltir. Büyük ölçekli bu rezervuar, yüksek miktarda elektrik üretimi sağlamaktadır ve bu teknoloji gelecek için ekonomik bi elektrik kaynağı olasıdır.

 

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu