Fotosentez ve Hücre solunumu nedir?

Fotosentez ve Hücre solunumu nedir?

Fotosentez ve hücresel solunum, birçok canlı organizma tarafından doğadan kullanılabilir enerji elde etmek için gerçekleştirilen yaşam süreçleridir. Fotosentez, kendi besinlerini hazırlayabilen çoğu bitki tarafından gerçekleştirilirken, çoğu hayvan, enerji gereksinimlerini hücresel solunum yoluyla yerine getirir. 

Fotosentez, bitki hücrelerinin güneşten gelen ışık enerjisini glikoz gibi enerji bakımından zengin karbonhidrat molekülleri oluşturmak için kimyasal enerjiye dönüştürdüğü işlemdir. Hücresel solunum, enerji elde etmek ve onu adenosintrifosfat (ATP) molekülleri formunda depolamak için gıda moleküllerini parçalama işlemidir.

Bitki hücreleri, fotosentez yoluyla şeker molekülleri oluşturduktan sonra, ATP molekülleri oluşturmak için hücresel solunum geçirirler. Hayvanlar, bitkilerden ve diğer organizmalardan besin molekülleri elde eder ve daha sonra ATP moleküllerini elde etmek için hücresel solunum geçirir. Tüm canlı organizmalar, metabolik işlemlerini gerçekleştirmek için bu depolanmış ATP moleküllerini kullanır.

Fotosentez bitki yapraklarının hücrelerinden gerçekleşir. Klorofil içeren kloroplast denilen yapılarda oluşur. Bitki hücreleri güneşten gelen ışığı pigment klorofil içinden emer ve ortamdan elde edilen su ve karbondioksiti kullanır. Karbonhidrat molekülleri üretmek için bir dizi kimyasal reaksiyona girerler.

 

Fotosentezin kimyasal reaksiyonu

 

Fotosentez Sürecindeki Aşamalar

Işığa Bağlı Reaksiyonlar

Bu, fotosentetik sürecin ilk aşamasıdır. Bu reaksiyonlar güneş ışığının varlığında gerçekleşir ve ATP molekülleri ve NADPH olarak bilinen diğer molekülleri üretmek için güneşten gelen ışık enerjisini kullanır. Bu moleküller, fotosentezin bir sonraki aşamasında kimyasal değişiklikleri gerçekleştirmek için enerji kaynağı olarak kullanılır.

Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar

Fotosentezin bu aşamasında, enerji içeren şeker molekülleri sentezlenir. Üretilen ATP ve NADPH, bu aşamadaki reaksiyonları yakmak için kullanılır. Burada, CO2 molekülleri parçalanır, şekere ve diğer bileşiklere dönüştürülür. Bir döngü glikoz molekülü elde etmek için ışıktan bağımsız reaksiyonlar iki kez tekrarlanır.

Hücresel solunum

Hücresel solunum, hem bitkilerde hem de hayvanlarda aynı şekilde gerçekleşir. Canlı hücreler fotosentez ürünleri (şeker molekülleri) elde eder ve ATP molekülleri üretmek için hücresel solunum geçirir. Bazı hücreler oksijen kullanarak aerobik solunum yapar, bazıları ise oksijen kullanmadan anaerobik solunum yapar. İşlem, kimyasal enerjiyi glikoz moleküllerinden ATP moleküllerine dönüştürmek için bir dizi kimyasal reaksiyon içerir.

 

Hücresel solunum kimyasal reaksiyonu

Glikoliz

Bu aşamada hücrelerin sitoplazmasında hücresel solunum başlar ve piruvat adı verilen 2 karbon bazlı molekül ve 2 ATP molekülü verir. Oksijen bu aşamada hiçbir rol oynamaz, bu yüzden anaerobik solunum denir. 

Aerobik Solunum

Bu işlem, mitokondri adı verilen hücre içindeki özel yapılarda gerçekleşir ve reaksiyonun yan ürünleri olarak CO2 ve suyla birlikte enerji açığa çıkarmak için piruvat molekülleri olan glikoliz ürünlerini kullanır. Serbest kalan enerji ATP molekülleri şeklinde depolanır. Genellikle, toplam 38 ATP molekülü üretilir.

Fotosentez ve Hücresel Solunum arasındaki farklar

  • Fotosentez, ışık reaksiyonlarının ve karanlık reaksiyonların iki aşamasında gerçekleşir. Hücresel solunum, aerobik (glikoliz) ve anaerobik solunum içerir.
  • Fotosentez, yalnızca güneş ışığı olduğunda gerçekleşir. Hücresel solunum her zaman gerçekleşir.
  • Fotosentez, klorofil pigmentini içeren bitki yapraklarında gerçekleşir. Hücresel solunum, hücrenin sitoplazmasında ve mitokondride gerçekleşir.
  • Fotosentez, gıda molekülleri üretmek için güneş ışığından yararlanır. Hücresel solunum, enerji depolayan ATP moleküllerini elde etmek için glikoz moleküllerini kullanır.
  • Fotosentez, glikoz molekülleri oluşturmak için atmosferden su, güneş ışığı ve karbondioksit kullanır ve bir yan ürün olarak oksijeni serbest bırakır. Hücresel solunum, yan ürün olarak ATP molekülleri ve karbondioksit üretmek için glikoz molekülleri ve oksijen kullanır.
  • Fotosentez, bir tür enerjinin diğerine dönüşümünü içerir: ışık enerjisi kimyasal enerjiye. Hücresel solunum, bu kimyasal enerjinin kullanılmasını ve enerjiyi serbest bırakmak için parçalanmasını içerir.
  • Fotosentez sadece bitkilerde ve bazı bakterilerde görülür. Hücresel solunum her türlü canlı organizmada gerçekleşir. 

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu