Dünyanın İlk Coğrafyacısı: Strabon

Dünyanın İlk Coğrafyacısı: Strabon

Strabon (MÖ 64 – MS 24), Roma İmparatorluk döneminde yaşamış Yunanlı filozof, tarihçi ve coğrafyacıdır. Yaşadığı dönemde göçlerle ve hangi milletin nereye göç etmesiyle yapılan çalışmalarıyla ün kazanmıştır.Aynı zamanda bölgedeki kentler üzerinde araştırmalar yapmıştır. Strabon bu çalışmalarından dolayı dünyanın ilk coğrafyacısı kabul edilir.  Strabon’un Romalı Aristokratlarla kan bağı olduğu tahmin edilmektedir. Bugün ki ülkemizde Amasya ili sınırları içerisinde yaşadığı bilinmektedir. Aynı zamanda varlıklı bir ailenin çocuğudur.

 

Strabon Amasya’ki Heykeli

 

Amasya’da doğup Amasya’da ölmüştür. Klasik Yunan eğitimi gördü. Aristodemos’tan hitabet dersleri aldı. MÖ 44’te öğrenimini sürdürmek amacıyla Roma’ya gitti. Roma İmparatorluğudaki Karia Bölgesinde bulunan Nysa Antik Kentinde eğitim almıştır. Başlangıçta Aristotelesçi görüşleri savunduysa da, sonraları Augustus’un öğretmenlerinden olan Athenodoros’un etkisinde kalarak Stoa okulunun görüşlerini benimsedi. İÖ 31’e değin Roma’da kaldı. MÖ 29’da Yunanistan’ı gezdi. İÖ 28’de Mısır’a gitti. Roma İmparatorluğu’nun büyük bir bölümünü dolaşmıştır. “Roma” ve İskenderiye’de uzun süre kaldı.

 

Strabon Tasviri

 

Tarih üzerine de çalışmaları da vardır. ”Historika Hypomnemata” (Tarihi Hatıralar) adlı bir yapıtıdır (bugün kayıptır).Bu yapıt, 43 cilttir ve Polybios tarihinin bir devamıdır, Korinthos ve Kartaca’nın (MÖ 146) yıkılışından Sezar’ın ölümüne ya da Aktium Savaşı’na dek süren dönemi kapsar. Yalnız 19 parçası ele geçmiştir.

Asıl ününü kazandıran eseri ise ”Geographumena veya Gedgraphika” (Coğrafya)dir. Toplam 17 cilt olan eserin büyük bir kısmı günümüze ulaşmıştır.

 

Gedgraphika Adlı Eserinden Bir Harita

Coğrafyaya Katkıları

Strabon’un önemi “ilk kez olarak coğratya biliminin o tarihlerdeki durumu hakkında tam ve doyurucu bir bakış açısı getirmiş olmasında yatmaktadır. Daha da önemlisi Strabon, coğrafya  üzerine yazma konusundaki gerekçeleri de sıralıyordu. On yedi ciltlik çalışmasının birinci kitabına “Şimdi araştırılması önerisinde bulunduğum cağrafya  bilimi, en az diğer bilimler kadar felsefecilerin ilgisine değerdir.” diyerek başlıyordu. Bununla ilgili verileri de, yine ilk kitabının ilk sayfalarında, şu biçimde yer alıyordu:

Konuyu daha önce tartışmış olanlar filozoftu,

Coğrafya üzerine yapılacak çalışmayı tek başına olanaklı kılacak geniş öğrenme yetisi, yalnızca, gerek beşeri gerekse kutsal olan şeyleri araştıran insanda vardır,

Coğrfyanın kullanılabilirliği “coğrafyacı da, yaşam sanatını –yani mutluluğu- araştırmakla meşgul birey olan felsefecinin(ruhunun) bulunması gerektiğini zaten önceden varsayar.”

Başlık Kategorisi

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu