DNA nedir?

DNA nedir?

Deoksiribonükleik asit (DNA), canlı olan her organizmanın hücresinde yer alan bir nükleik asit türüdür. Bir organizmanın nasıl gelişim göstereceğini ve genetik materyalini kodladığı için ona bilim çevrelerince “yaşamın yapı taşı” ismi verilmiştir. DNA ana organizmaya ait genetik planları korumak dışında yaşam için oldukça kritik olan başka işlevleri de yerine getirir.

DNA’nın keşfi:

DNA ilk olarak 1889’da dönemin araştırmacılarından bir tanesi olan Friedrich Miescher’in insan hücrelerinde yer alan “nüklein” ismindeki bir maddeyi bulması ile tespit edilmiştir. 20. yüzyılın başlarında Phoebus Levene ve William Astbury’nin de dahil olduğu bir çok araştırmacı nüklein hakkında kapsamlı araştırmalar yapmış ve nükleinin yapısını hangi bileşenlere sahip olduğunu ve yaşam için önemini ortaya koymaya başlamışlardır. 1953 yılında Nature dergisinde James Watson ve Franklin Crick tarafından yayınlanmış olan bir makale dönemin bilim adamlarından Rosalind Franklin’in de yardımları ile bu asitin farklı olan yapısını doğru bir şekilde ortaya koymuş ve bu tarihe bir atılım anı olarak geçmiştir.

DNA’nın yapısı:

DNA, bir şeker ve fosfat üzerine inşa edilen bir çift sarmak şeklinde olan ve birbirine sarılı nükleotid zincirlerinden meydana gelir. Omurga dört bazı destekler: guanin, sitozin, adenin ve timin.Guanin ve sitozin işlev olarak tamamlayıcı görevdedir, adenin ve timin gibi sarmal üzerinde karşılıklı olarak yerleşmişlerdir. Bir iplikçiğin kendisini bölüp kopyalamasına izin veren bir işlevi olduğu için genetik materyalin de üremesinde kritik görevdedir, çünkü helezondaki malzemenin yarısının başarılı bir şekilde kopyalanması gereklidir.

DNA’nın işlevi:

Bu nükleik asit kendisini çoğaltabilir ve başka bir kritik nükleik asit türü olan RNA’nın sentezi içinde gerekli koda sahiptir. Göz rengi vücut yapısı gibi anatomik durumları belirleyerek genetik kod oluşturmak için bir araya gelen temel çiftleri yapısında bulundurur. Vücudun her hücresi fazla veya daha az özdeş olan DNA içerir. Hücreler çoğalırken daha fazla DNA üretirler. Çoğu organizma incelendiğinde üretilen bu DNA’ların büyük çoğunluğunun kodlayıcı görevine sahip olmadığı görülmüştür.

DNA Mutasyonu:

DNA mutajen olarak bilinen bir madde tarafından değişikliğe uğradığında çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabilir.Bazı mutajenler yumurtaları ve spermlerde bulunan DNA üzerinde yada gelişen organizmaları etkileyerek doğum kusurlarına sebep olurlar. Diğer bir kısmı da çeşitli sağlık sorunlarının gelişimi için gerekli olan canlı organizmaları değişikliğe uğratabilir. Mutajenler genel olarak hücreler kopyalanırken hataları ortaya çıkarırlar , bu durumda sonraki kopyalama işlemlerinin hatalı olmasına ve defalarca hatalı DNA ortaya çıkmasına yol açar.

Başlık Kategorisi

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu