Bloom Taksonomisi nedir?

Bloom Taksonomisi nedir?

Eğitim hedeflerinin Taksonomisi olarak da bilinen Bloom Taksonomisi, öğrenme sürecinde önemli adımların hiyerarşik bir sıralamasıdır. Bloom’un Taksonomisinin amacı eğitimcilerin öğrenmeyi sınıflandırmalarına yardımcı olan bir sistem yaratmaktır. Böylece öğrencilerinin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilirler. Sistem, 1956’da Chicago Üniversitesi’nde Benjamin Bloom ve eğitime yeni bir yaklaşım geliştirmek isteyen diğer eğitimciler tarafından geliştirilmiştir.

Bloom’un Taksonomisine göre öğrenmede üç ana alan vardır.Bunlar: duygusal, bilişsel ve psikomotor alanlardır. Duygusal alan, tutum ve duyguları içerirken, bilişsel alan eleştirel düşünme becerilerinin ve bilgisinin gelişimini içerir. Psikomotor etki alanında ise nesnelerin manipülasyonu da dahil olmak üzere çeşitli fiziksel görevler bulunabilir. Her etki alanı öğrencilerin sonraki alana geçmeden önce etki alanı içinde bulunan her alanda sağlam bir temel olması gerektiği fikrini vurgulamak için hiyerarşik olarak sıralanır.

Duygusal etki alanında, alt kategoriler şunlardır: alma, yanıt verme, değerlendirme, düzenleme ve karakterize etme. Duygusal alanda iyi beceriler geliştiren öğrenciler, öğrenmeyi ve diğer insanlarla çalışmayı daha kolay bulacaktır. Çünkü duygusal alan, sosyal beceriler ve etkileşimlerle yoğun bir şekilde ilgilenmektedir. Bu alandaki ilerlemenin başarısızlığı, bir öğrencinin öğrenmesini zorlaştırabilir ve çocuğun sosyal hayatını olumsuz etkileyebilir.

Bilişsel etki alanı, hatırlama, anlama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme olarak da bilinen bilgi, anlama, uygulama, analiz, Değerlendirme ve oluşturma içerir. İki farklı terim seti, Bloom’un Taksonomisinin farklı organizasyonlarını yansıtır; ilk set orijinaldir, ikinci set ise daha sonraki yıllarda araştırmacılar sistemi rafine etmeye başladıkça geliştirilmiştir. Her aşama, bilgi/hatırlamada yeni bilgileri öğrenme ve emme yeteneği gibi belirli bir bilişsel beceri türünü içerir.

Bilişsel etki alanı, hatırlama, anlama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme olarak da bilinen bilgi, anlama, uygulama, analiz, Değerlendirme ve oluşturma içerir. İki farklı terim seti, Bloom’un Taksonomisinin farklı organizasyonlarını yansıtır; ilk set orijinaldir, ikinci set ise daha sonraki yıllarda araştırmacılar sistemi rafine etmeye başladıkça geliştirilmiştir. Her aşama, bilgi/hatırlamada yeni bilgileri öğrenme ve emme yeteneği gibi belirli bir bilişsel beceri türünü içerir.

Psikomotor alanda, Bloom’un Taksonomisi; algı, küme, rehberli cevap, mekanizma, adaptasyon, köken ve karmaşık açık tepkileri içerir. Bu farklı fiziksel beceri alanları yeni fiziksel görevleri öğrenme yeteneğinden bir soruna yeni fiziksel yaklaşımlar geliştirmeye kadar çeşitlilik gösterir. Öğrenmenin sıklıkla fiziksel bir bileşeni olabileceğinden psikomotor alanda mücadele eden bir öğrenci öğrenmenin diğer yönleriyle de mücadele edebilir.

Eğitimciler, Bloom’un Taksonomisini çeşitli şekillerde uygulayabilirler. Daha karmaşık kavramlara geçmeden önce çeşitli alanlarda temel oluşturan öğretmenlerle ders planlarına entegre edilebilir ve öğretmenlerin özel ihtiyaçları olan öğrencileri değerlendirmelerine yardımcı olmak için de kullanılabilir. Bloom’un Taksonomisi dahilinde öğrencinin sıkıntı yaşadığı alanları belirlemek, bir öğretmenin öğrenciye kendisini geliştirmesi için yardımcı olacak bir program tasarlamasına yardımcı olabilir.

 

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu