Biyom nedir?

Biyom nedir?

Biyom, dünya yüzeyini parçalara ayırarak ifade etmenin alternatif bir yöntemi olarak kabul edilebilir. Bu parçalar oluşturulurken iklim çeşitliliği, toprak çeşitliliği ve bitki-hayvan türleri esas alınır. Başka bir ifadeyle biyom, yeryüzünün iklim, toprak çeşidi ve bitki-hayvan türlerine göre sanal sınır çizgileriyle parçalara ayrılmasını sağlayan bir kabuldür. Yeryüzünün her bir santimetre karesi bir biyomun parçası niteliği taşımaktadır. Biyom, özele indirgendiğinde yeryüzünün yapısını oluşturan maddelere göre bir sınıflandırma konusu üzerine odaklanmıştır.

Biyomların sınıflandırılması konusunda bir kaç temel maddesel ayrım vardır. Bunlar: su, orman, çöl, tundra ve otlaktır. Bu temel ayrımların her biri mevsim ve bitki-hayvan çeşitliliğine göre daha kapsamlı sınıflara ayrılarak sınıflandırılma genişletilebilir.

Su Biyomu

Su biyomu, dünyanın herhangi bir yüzeyindeki su kütlelerini ifade eder. Bu biyom tatlı ve tuzlu suyu kapsamaktadır. Su biyomları da kendi içerisinde sınıflara ayrılmaktadır. Tatlı su biyomları, tuzlu su biyomları, mercan resif biyomları. sulak alan biyomları su biyomu alt sınıflarından bazılarıdır. Bu alt biyomlar da oluşturulurken suyun tuz oranı, suda yaşayan bitki türleri ve suda yaşayan hayvan türlerine göre bir ayrım göz önünde bulundurulur.

Orman Biyomu

Orman biyomu, dünya üzerindeki en çok çeşitliliğe sahip biyomdur. Büyük-küçük çok çeşitli bitki türlerini, ağaç türlerini, hayvan türlerini ve mikroorganizmaları kapsar. Orman biyomunun en temel alt sınıfı ağaç biyomudur. Dünya’nın  yaklaşık olarak %30’u orman biyomudur. Orman biyomu temel olarak ağaç türleri ve iklime göre sınıflandırılmaktadır. Yağmur ormanı biyomu, chaparral biyomu, ılıman biyom, alpin biyomu ve taiga biyomu bu sınıflara örnek olarak gösterilebilir.

Çöl Biyomu

Çöl biyomunun sınıflandırma için en ayırt edici özelliği çok az bitki örtüsüne  sahip olmasıdır. Ayrıca iklimsel bağlamda da çok kolay ayırt edilebilmektedir. Sıcak ve soğuk çöl biyomları olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Sıcak çöl biyomu Afrika çölleri, soğuk çöl biyomu Antartika çölleri olarak da ifade edilebilir. Afrika çölleri kış aylarında aşırı sıcak ve yılın geri kalanında ılıktır. Antartika çölleri ise kış aylarında aşırı soğuk ve diğer mevsimlerde kış  aylarına göre daha az soğuktur. 

Tundra Biyomu

Tundra biyomu, Dünya’daki en soğuk biyomdur. Az yağış alırlar. İklim koşulları sert olmasına rağmen, tundra biyomu çeşitli bitki ve hayvan türlerine yaşam olanağı sağlamaktadır.

Otlak Biyomu

Otlak biyomu, çok çeşitli çimlerden oluşmaktadır. Çimlerin gelişimi ve büyümesi için yağış alması gerekmektedir. Ancak yağış miktarı orman biyomundaki gibi çok fazla miktarda olmamalıdır. Başka bir deyişle otlak biyomu, orman biyomundaki kadar yağış gereksinimine sahip değildir. İki çeşit otlak biyomu vardır. Bunlar savan ve ılıman otlak biyomlarıdır.

 

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu