Azot Döngüsü nedir?

Azot Döngüsü nedir?

Azot döngüsü, atmosferdeki azotun bitki ve hayvanlar tarafından kullanılabilecek bir şekle dönüştürüldüğü sürece verilen isimdir. Bu döngü doğal süreçte bakterilerin eylemiyle gerçekleşir. 20. yüzyılda insanlar teknolojininde yardımıyla bu sürece bilinçli bir şekilde dahil olabilmişlerdir. Hayvanlar, bitkilerden azot içeren bileşikler elde ederler bu yüzden azot döngüsü dünyadaki tüm yaşam için gerekli bir süreçtir. Canlılar öldüğünde, diğer bakteri türleri ölen canlıdan azotu çözüp atmosfere geri döndürerek döngüyü tamamlarlar.

Kullanılabilir azotun üretimi nasıldır?

N2 formundaki azot Dünya atmosferinin yaklaşık yüzde 78’ini oluşturur. Bu azot formu bitkiler ya da hayvanlar tarafından kullanılamaz. Kullanılabilmesi için bakterilerin N2’yi amonyak (NH3) ve amonyum iyonlarına (NH4 +) dönüştürmesi gerekmektedir. Nitrifikasyon adı verilen bir işlemde, toprak bakterileri amonyağı nitrat iyonuna (NH3)’e dönüştürür. Azot fiksasyonu olarak bilinen azot döngüsünün bu kısmında, bitkiler, tüm hayvanların yaşam kaynağı olan amino asitleri ve diğer azot içeren bileşikleri üretirler. Yıldırım çarpması ve bazı canlıların dahil olmadığı kimyasal süreçler ile yılda çok az miktarda da olsa sabit azot üretilir.

Azot döngüsünün devamlılığı için, ölü bitkilerin ve hayvanların organik maddeleri başka bir bakteri sınıfı tarafından çözülür. Sabit azotu serbest bırakan bu işlem denitrifikasyon olarak adlandırılır. Bu süreçte nitrojen orijinal formu olan N2 şeklinde veya amonyak olarak atmosfere yeniden girer.

Yapay azot üretimi nedir?

Gelişen teknolojiyle birlikte bilimde önemli bir keşif ortaya çıkmıştır. Bu keşifle birlikte insanlar artık sadece bakteriler tarafından üretilen bir miktar azotla yetinmek zorunda değiller. Bu keşif, dünyanın büyük bir kısmını beslemek için tarımda yoğun olarak kullanılan sentetik azot bazlı gübrelerdir. Bu keşiften sonra insanlar azot döngüsünün önemli bir parçası haline gelmiştir. İnsanların bulduğu bu keşif, bakterilerle birlikte dünyada üretilen toplam azotun yarısını oluşturmaktadır.

Bakteriler, hayvanlar ve bitkilerin mutualist düzeni nasıl işler?

Bazı bitkiler ve hayvanlar azot düzenleyici bakteriler ile özel bir ilişkiye sahiptir. Bazı bitkilerin, özellikle baklagillerin kökleri, bakterilerin ürettiği azotu doğrudan kullanabilecek nodüllere sahiptir. Bunun karşılığında bakteriler, besledikleri bitkilerden karşılık olarak organik maddeler alırlar. İnek ve bufalo gibi bazı hayvanlar da ihtiyaç duydukları azot bileşiklerinin önemli bir kısmını üreten nitrojen sabitleyici bakterilere sindirim sistemlerinde ev sahipliği yaparlar.

Başlık Kategorisi

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu