Arduino – MATLAB Simulink Haberleşmesi

Arduino – MATLAB Simulink Haberleşmesi

Bilindiği üzere Arduino ve MATLAB bir çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Arduino, bir çok alanda kullanılmakla beraber hobi olarak da ortaya bir şeylerin  çıkartılabileceğini ve bir şeylerin yapılabilirliğinin çok da zor olmadığını gösteren bir mikrodenetleyici kartıdır. MATLAB, olaylara tamamen  matematiksel yaklaşıp görsel grafikler, scopelar, eğriler ve matrisler yardımıyla 2D ve 3D analizler sağlayan ve çok yaygın kullanılan bir bilgisayar programıdır. Simulink ise MATLAB programı içerisinde olan ve sistemleri simule etmeye ve görsel olarak ifade etmeye yarayan bir alt uygulama gibi düşünülebilir. Simulink, MATLAB’ın görsel modeli olarak düşünülebilir. Gerçek hayatta tasarlanacak olan sistemlerin Simulink’te modellenmesi ve parametlerelerinin değişebilirliği ile bu sistemlerin davranışlarının incelenmesi Simulink’in en yaygın kullanımları arasındadır.

Ayrıca Simulink bize real-time yani gerçek zamanlı simülasyon sonuçları konusunda da yardımcı olmaktadır. Bu yazımızda da bu real-time çalışma üzerinde duracağız. Arduino ile Simulink haberleşmesi bağlamında real-time sistem işleyisini ve değişimini görmüş olacağız.

Öncelikle aşağıdaki fotoğrafta gösterilen Add-Ons’a tıklayıp çeşitli işlemleri ve analizleri kolaylaştıran Toolbox diye adlandırdığımız eklentilerin olduğu sayfayı açıyoruz.

 

Add-Ons

 

Açılan sayfadaki arama çubuğuna Arduino yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Arama sonuçlarında çıkan Simulink Support Package for Arduino Hardware isimli Toolbox‘ı yükledikten sonra kapatıp MATLAB anasayfasındaki Simulink’i açıyoruz.

 

Simulink Support Package for Arduino Hardware

 

Simulink’in Library butonuna tıkladıktan sonra açılan penceredeki kütüphaneler arasından Simulink Support Package for Arduino Hardware > Common > Analog INPUT  bloğunu ekliyoruz.

 

 

Arduino – Simulink haberleşmesi konusunda potansiyometre ile analog pindeki bit değerinin değişiminin görülmesi şeklinde bir uygulama yapacağımız için Analog INPUT  bloğunu Simulink sayfamıza ekledik. Daha sonra Simulink sayfasına bir Scope ve bir Display ekleyip, Scope ile potansiyometreye göre değişen değeri grafiksel olarak ve Display ile 0-1023 arasında sayısal olarak görmeyi hedeflemekteyiz. 0-1023 değer aralığı Arduino’dan değişimini göreceğimiz bit sayısını temsil etmektedir.

 

Arduino’nun A0 pini kullanılmıştır. Bu yüzden Port Number yazan kısım 0 ve Sample Time yazan kısım 0.1 seçilmiştir. Daha hassas bir değişim görülmek isteniyorsa Sample Time 0.01 seçilebilir. Arduino’ya bağlanacak olan potansiyometrenin sağ-sol bacakları Arduino üzerindeki 5V-GND pinlerine, orta bacak A0 pinine bağlanacaktır.

 

Arduino – potansiyometre bağlantısı

 

Daha sonra Simulink menülerinden Tools > Run on Target Hardware > Prepare to Run  adımları izlenerek aşağıdaki sayfayı açıyoruz. Daha sonra Hardware Board kısmından Arduino Uno‘yu seçip Target Hardware Resources > Communication Interface‘te yer alan Verbose isimli alana tik koyuyoruz.

 

 

Apply ve OK butonlarının ardından çalışma modu olarak Simulink menülerinde yer alan Normal olarak seçili modu External olarak seçiyoruz ve ardından Deploy butonuna basıp simülasyonumuzu çalıştırıyoruz.

 

Simülasyon Sonucu

 

Görüldüğü üzere simülasyonumuzu Arduino’ya bağlı olan potansiyometre değerinin değişimine göre elde ettik. Daha ayrıntılı simülasyonlar için simülasyon süresi de artırılabilir.

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu