Arduino ve LCD ekranla basit bir voltmetre yapımı

Arduino ve LCD ekranla basit bir voltmetre yapımı

Gerilimleri ölçmek için bir Arduino kullanmak kolay bir yöntemdir. Arduino, içerisinde bir analog-dijital dönüştürücüye (ADC) bağlanan birkaç tane analog giriş pinine sahiptir. Arduino’ya ait olan ADC, on bitlik bir dönüştürücüdür. Dolayısıyla on bitlik değere sahip olması çıkış değerinin 0 ile 1023 arasında değişeceği anlamına gelmektedir. Bu değeri analogRead komutunu kullanarak elde ederiz. Eğer ki referans gerilim biliniyorsa analog girişteki mevcut gerilimi kolayca hesaplayabilirsiniz. Arduino pinleri için referans gerilimin 5V kabul edilir.

Ölçülen voltajı görüntülemek için, iki satırlık 16 karakterden oluşan bir LCD (Liquid Crystal Display) kullanacağız.  LCD’ler, hesap makineleri, mikrodalga fırınlar, ölçüaletleri, basit göstergeler ve diğer birçok elektrikli  cihazlarda verileri görüntülemek ve kullanıcıya bilgi vermek için çok yaygın olarak  kullanılmaktadırlar.

Gerekli malzemeler:

  • 1 adet Arduino Uno R3 (Analog-Digital Dönüştürücü özelliğe sahip başka bir Arduino kartı.)
  • 1 adet LCD ekran (2×16)
  • 1 adet 5KΩ potansiyometre
  • 1 adet breadboard
  • Bağlantılar için yeterli miktarda elektrik teli veya jumper kablo

Bağlantı Şeması:

Bu bağlantıda kullanılan LCD ekran toplam 16 tane pine sahiptir. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi pinlerin sekiz tanesi veri pini (pin 7-14), ikisi güç ve toprak için pini(pin 1 ve 16), üçü LCD’nin çalışmasını kontrol etmek için kullanılan pinler (pin 4-6) ve bir tanesi LCD ekran parlaklığını ayarlamak için kullanılan pindir (pim 3). Kalan iki pin (15 ve 16) LCD ekranın arka plan aydınlatmasında kullanılan pinlerdir. 

Pin Numarası Pin Görevi
1 GND
2 +5V
3 Potansiyometrenin orta bacağı (parlaklık kontrolü için)
4 Direnç Seçim pini (RS)
5 Okuma / Yazma pini (RW)
6 Enable (EN)
7 DB0
8 DB1
9 DB2
10 DB3
11 DB4
12 DB5
13 DB6
14 DB7
15 +4.2-5V
16 GND

LCD ekran pin numaraları ve isimleri

 

LCD ekranın Arduino’ya nasıl bağlanacağını konusunda aşağıdaki şemadan yararlanabilirsiniz. Potansiyometrenin 5V kaynağına,  GND’ye ve orta bacağının LCD ekranın 3 numaralı pinine bağlanacağına dikkat etmemiz gerek. Potansiyometrenin çevrilmesi LCD ekranın parlaklığını değiştirir. Dört veri pini (DB4-DB7), Arduino’nun  4-7 numaralı pinlerine bağlanmaktadır. Enable, Arduino’nun 9 numaralı pinine, RS ise Arduino’nun 8 numaralı pinine bağlanır. RW toprağa bağlıdır. Arka plan aydınlatması 5V’a ve toprağa bağlanır. 

 

Arduino-Potansiyometre-LCD ekran bağlantı şeması

 

Arduino Kodu

Aşağıdaki program içerisinde LCD ekranın Arduino ile çalışmasını sağlayan LiquidCrystal kütüphanesi kullanılır. Bu kütüphane aynı zamanda LCD’ye yazmak için gereken tüm komutları içerir.

Void loop kısmında, analog girişdeki analog değeri okunur ve referans gerilimi 5V olduğundan, bu değeri 5’e katlar, daha sonra gerçek voltaj değerini hesaplamak için 1024’e bölünür. Voltaj hesaplandıktan sonra, değer LCD’ye yazılır.

 

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu