Amazon Nehri

Amazon Nehri

Amazon Nehri Güney Amerika kıtasında yer alan dünyanın en uzun ikinci nehridir. Uzunluğu 6400 km dir. Amazon Nehrinin en önemli özelliği çok fazla su taşımaktadır. Yani debisi oldukça yüksektir.  Nehrin yıllık ortalama debisi saniyede 180.000 metreküptür. Bu oldukça büyük bir rakamdır. Amazon Nehri kaynağını Güney Amerikanın en uzun sıra dağları olan And dağlarından alır. Peru ülkesinden çıkan nehir Brezilyayı boyadan boya aştıktan sonra Atlas okyanusuna dökülür.

 

Amazon Nehri

 

Kaynağım çıktığı yerin yükseltisi 5000 metreden fazladır. Çevresindeki bir çok akarsu Amazona katılarak debisini yükseltir.  Nehrin büyük bir kısmı Brezilya sınırları içinde akarak, kollarıyla birlikte ülke arazisinin yarısını sular. Havzasında yer alan dünyanın en büyük ovasına ismini verir. Nehir kendisine karışan kollarıyla dünyanın en büyük akarsu şebekesi meydana getirir.

 

 

Amazon Nehri ağız kısmı çok geniştir.  Denize akıttığı su miktarı saniyede 216.332 metreküp olup, dünyadaki bütün nehirlerin akıttığı su miktarından daha fazladır. Nehir okyanusa döküldüğü için deltası bulunmaz karaya doğru v şeklinde bir ağız kısmı vardır.

 

 

Amazon Nehrinin çok fazla kaynağı vardır ve bu kaynaklar oldukça dağınık ve karmaşıktır. Genelde, kabul edilen kaynak, nehir ağzından 6240 km uzaklıkta Peru’daki And Dağlarıdır. Buradaki buzlu dağlardan gelen Apurimac ve Maranun nehirleri Amazon Nehrine karışırlar. Asıl Amazon Nehrine Brezilyalılar “Rio Amazonas” derler. Manaus’ta Rio Negro ile birleştiği yerden üst tarafa akan yere “Rio Solimeos” adı verilir. Amazon’un kollarından başlıcaları kendi başlarına birer nehir gibidirler. Bazıların uzunlukları şöyledir:

Sağ kolları: Xingu 2900 km, Tapajos 2900 km, Madeira 3380 km, Purus 3220 km, Jurua 2400 kilometredir.
Sol kollar: Japura 2400 km ve Negro 2250 kilometredir.

 

Amazon Nehri Kolları

 

Amazon Nehri genişliği 10 km geçer. İlk başta bir nehir değilde denizin karaya sokulmuş bir hali gibi gözükür. Üzerinde çok yüksek tonajlı gemiler seyreder. Taşımacılık alanında önemli bir nehirdir Sağ ve sol kollarında çok faza taşımacılık yapılır.

 

 

Amazon Nehri Taşması

 

 

Nehir Amazon vadisi boyunca düz bir alandan aktığı için çok fazla menderes çizer. Aynı zamanda taşımayla biriktiği materyaller çok fazladır. Nisan ve mayıs aylarında debisinin en fazla olduğu aylardır ve taşmaya uğrar.

 

Amazon Nehri Menderesler

Başlık Kategorisi
İlgili etiketler

Yazar Hakkında

Henuz yorum yok

forum Henuz yorum yok

Ilk yorum yapan siz olun

Bir yorum yaz

menu
menu